lvcz

 

 

 

 

Projekt „Lokalni volonterski centar Zaprešić“

Projekt Lokalni volonterski centar Zaprešić provodi Centar za mladež Zaprešić kao nositelj u partnerstvu s Gradom Zaprešićem i Općinom Brdovec, Srednjom školom Bana Josipa Jelačića, Osnovnom školom Antuna Augustinčića i Osnovnom školom Ljudevita Gaja te u suradnji sa Udrugom studenata grada Zaprešića te KGZ Gradskom knjižnicom Ante Kovačića.

Predviđeno trajanje projekta je od 01. kolovoza 2016. do 31. srpnja 2017. godine.

Opći cilj projekta odnosi se na:

  • promoviranje i razvoj volonterskog menadžmenta na području grada Zaprešića i okolnih općina (općina Brdovec) putem osnaživanja udruga i javnim ustanova koje svojim radom i djelovanjem teže sustavnom unaprjeđenju razvoja volonterstva na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

Aktivnim zagovaranjem, promoviranjem i razvojem volonterstva i volonterskog menadžmenta u našoj lokalnoj zajednici, odnosno pokretanjem Lokalnog volonterskog centra Zaprešić, doprinosimo ostvarivanju i sljedećih specifičnih ciljeva koji se odnose na:

  1. educiranje i osnaživanje kapaciteta lokalnih udruga i javnih ustanova (potencijalnih i sadašnjih lokalnih organizatora volontiranja) u lokalnoj zajednici po pitanju menadžmenta volontera i kompetencija stečenih volontiranjem
  2. uključivanje i povećanje broja građana (posebice mladih) uključenih u volonterske aktivnosti na području lokalne zajednice (grad Zaprešić i lokalne općine)
  3. unaprjeđivanje odnosa između lokalnih organizatora volontiranja (udruga civilnog društva i javnih ustanova) s jedinicama lokalne samouprave (grad Zaprešić i općina Brdovec)
  4. osiguranje uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći u učenju (instrukcije) djeci kroz individualne i grupne oblike podrške korisnicima i njihovim obiteljima
  5. osnivanje i vođenje školskih volonterskih klubova koji promoviraju volonterski odgoj
  6. podizanje svjesnosti lokalne zajednice o volonterstvu kroz suradnju s lokalnim medijima, izdavanje promotivnog materijala i sl.

Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta usmjerene su na direktan rad s organizatorima volontiranja (umrežavanje, edukacija, održavanje radnih sastanaka, informiranje putem newslettera, evaluacija), direktan rad s učenicima (pružanje pomoći u učenju, rad kroz školske volonterske klubove, volonterske akcije, evaluacija), direktan rad s volonterima (edukacija, supervizija, održavanje radnih sastanaka, evaluacija).

Tijekom provedbe projekta pisat će se mjesečna izvješća, voditi evidencija volonterskih sati i dokumentacija, promovirati projekt i njegove aktivnosti. U svrhu vrednovanja postignuća rezultata i njihovog utjecaja na ispunjavanje ciljeva natječaja provest ćemo evaluaciju. Upitnikom ćemo ispitati zadovoljstvo svih direktnih korisnika projekta (organizatora volontiranja, volontera, korisnika pomoći u učenju, učenika uključenih u rad školskih volonterskih klubovas, stručnih suradnika i djelatnika).

Kome je ovaj projekt namijenjen?

Projekt je namijenjen udrugama, ustanovama i institucijama s područja grada Zaprešića i općine Brdovec koje u svoj rad žele uključiti volontere, a do sada se nisu našle u prilici da se educiraju i pripreme na sve izazove rada s ljudima i vrednovanja njihovog rada i doprinosa.

Kontakt osoba i voditeljica projekta
Anamarija Juroš, magistrica socijalnog rada i socijalne politike
Programska voditeljica za mlade Centra za mladež Zaprešić
Telefon: 01/3311-711
Mail: anamarija@czmz.hr

Projekt je financijski podržan od Ministarstva socijalne politike i mladih.

MSPM_Logo

 

 

 

 

letak-01letak-03 letak-02