Projekt „Lokalni volonterski centar Zaprešić“

Projekt Lokalni volonterski centar Zaprešić provodi Centar za mladež Zaprešić kao nositelj u partnerstvu s Gradom Zaprešićem, Veleučilištem Baltazar, Srednjom školom Bana Josipa Jelačića, Osnovnom školom Antuna Augustinčića, Osnovnom školom Ljudevita Gaja i Perspektom te u suradnji sa Udrugom studenata grada Zaprešića te KGZ Gradskom knjižnicom Ante Kovačića.

Predviđeno trajanje projekta je od 01. kolovoza 2017. do 31. srpnja 2018. godine.

Opći cilj projekta odnosi se na promoviranje i razvoj volonterskog menadžmenta na području grada Zaprešića putem osnaživanja svih dionika lokalne zajednice koji teže sustavnom unaprjeđenju istog na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta su:

  • educiranje i osnaživanje kapaciteta lokalnih udruga, ustanova i institucija po pitanju menadžmenta volontera i kompetencija stečenih volontiranjem,
  • uključivanje i povećanje broja građana i mladih uključenih u volonterske aktivnosti na područje lokalne zajednice,
  • unaprjeđenje odnosa između lokalnih organizatora volontiranja i jedinice lokalne samouprave,
  • osiguravanje uvjeta i podrške za pružanje volonterske pomoći i podrške u učenju učenicima osnovnih škola partnera,
  • unaprjeđenje rada volonterskih klubova partnera
  • podizanje svjesnosti lokalne zajednice o volonterstvu kroz suradnju s medijima.

Aktivnosti projekta

Aktivnosti projekta usmjerene su na: direktan rad s organizatorima volontiranja (umrežavanje, edukacija, održavanje radnih sastanaka, informiranje putem newslettera, evaluacija), direktan rad s učenicima (pružanje pomoći u učenju, rad kroz školske volonterske klubove, volonterske akcije, evaluacija), direktan rad s volonterima (edukacija, supervizija, održavanje radnih sastanaka, evaluacija).

Kome je ovaj projekt namijenjen?

Projekt je namijenjen udrugama, ustanovama i institucijama s područja grada Zaprešića i okolice koje u svoj rad žele uključiti volontere, a do sada se nisu našle u prilici da se educiraju i pripreme na sve izazove rada s ljudima i vrednovanja njihovog rada i doprinosa.

Kontakt osoba i voditeljica projekta: 
Anamarija Juroš, magistrica socijalnog rada i socijalne politike
Programska voditeljica za mlade Centra za mladež Zaprešić
Telefon: 01/3311-711
Mail: anamarija@czmz.hr

Projekt je financijski podržan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mdomsp_logo

lvczletak-01letak-03 letak-02