Nismo Vas zaboravili

Nismo Vas zaboravili potiče skrb o starijim osobama kroz volonterski rad građana Grada Zaprešića i Zagrebačke županije. Sudionici projekta su 40 osoba starije životne dobi koji žive na području Grada Zaprešića. Korisnicima se pruža skrb kroz praktične usluge kao što su nabavka hrane i lijekova, druženja s volonterima i drugim starijim osobama te organizaciju izleta starijih osoba i volontera. Na taj način građani će podizati svijest o važnosti međugeneracijske pomoći, a starijim osobama će se omogućiti socijalno uključivanje i pomoć u potrebnim socijalnim uslugama.

Provedba projekta pridonosi međugeneracijskoj povezanosti i razvoju dodatnih socijalnih usluga u zajednici putem volonterstva.
Provedbom projektnih aktivnosti ostvarujemo sljedeće rezultate:

  • Povećana motiviranost i informiranost za volontiranje
  • Osigurani uvjeti za stjecanje znanja, iskustva i vještina volontera u lokalnoj zajednici
  • Povećana vidljivost i prepoznatljivost vrijednosti volonterskoga rada u Gradu Zaprešić
  • Povećana senzibiliziranost i informiranost građana o potrebama starijih ljudi
  • Pružene dodatne socijalne usluge u zajednici starijim ljudima

Osnovne programske aktivnosti su:

Edukacije volontera pružaju informacije o volonterstvu, projektima i programima CZMZ-a,
karakteristikama osoba starije životne dobi i specifičnostima u radu sa starijim osobama. Edukacije omogućuju iskustveno učenje u obliku interakcijskih vježbi, teorijsko učenje kroz predavanja i osiguravanje literature korištene na edukacijama.

Organizacijski sastanci volontera pružaju volonterima informacije o novostima na projektu i u udruzi CZMZ te ih uključuju u razgovore o organizacijskim pitanjima. Održavaju se jednom tjedno u trajanju od 45 minuta.

Supervizija volontera provodi se kroz grupni i individualni rad. Supervizijsku grupu sačinjavaju 8 do 12 volontera i jedan supervizor. Supervizija se održava jednom mjesečno u trajanju od dva sata, kontinuirano tijekom trajanja projekta. Individualni supervizijski susreti se održavaju ovisno o potrebama volontera.

Obilazak starijih ljudi provodi se grupno ili individualno. Volonter pomažu starijima u nabavci hrane i lijekova te se druže s njima.

Druženja volontera i starijih osoba provodi se na organiziranim sastancima u CZMZ-u i odlascima na izlete. Izleti se organiziraju dva puta godišnje.

Tim programa čine: Anđelka Pelinović, prof. kineziologije i Marina Dimić Rakar, socijalni pedagog

Projekt se provodi kontinuirano od 2013. godine.
U 2013. godini 19 volontera je pridonijelo lokalnoj zajednici s 360 volonterska sata.

Donator: Grad Zaprešić

Kontakt osoba: Anđelka Pelinović, prof. kineziologije
E-mail: pelinovicandjelka@gmail.com