Nismo Vas zaboravili

Opći cilj projekta „Nismo Vas zaboravili“ odnosi se na smanjivanje socijalne isključenosti i prevenciju institucionalizacije osoba starije životne dobi na području grada Zaprešića.

Specifični cilj projekta su:

 1. razviti podršku za osobe starije životne dobi koje žive u samačkim kućanstvima na području grada Zaprešića kroz izvaninstitucionalne usluge posjeta obitelji i pružanja pomoći i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti
 2. unaprijediti znanja i vještine starijih osoba grada Zaprešića kroz kreativne, likovne i obrazovne (informatičko-tehničke) radionice
 3. unaprijediti kvalitetu života i socijalno uključivanje starijih osoba grada Zaprešića u društveni i kulturni život zajednice
 4. obogatiti ponudu društvenog, kreativnog, kulturnog i informatičko-tehničkog sadržaja za umirovljenike u gradu Zaprešiću
 5. osigurati mobilnost i zdraviji oblik života za osobe starije životne dobi kroz kineziterapiju, rekreativno hodanje i izlet

Provedba projekta pridonosi međugeneracijskoj povezanosti i razvoju dodatnih socijalnih usluga u zajednici putem volonterstva.

Projekt se izravno bavi radom sa osobama starije životne dobi koje su socijalno isključene ili su u povećanom riziku od socijalne isključenosti. Aktivnosti su usmjerene na povećanje njihove socijalne uključenosti u našu lokalnu zajednicu te  senzibiliziranje i osvještavanje njihovih problema i potreba u lokalnoj zajednici te podizanja kvalitete njihova života na jednu višu razinu.

Projekt se provodi na području grada Zaprešića na način da obuhvaća sve ključne udruge i institucije važne za integraciju starijih osoba u život zajednice.

Projektne aktivnosti i sadržaji koji doprinose ostvarivanju općeg i posebnih ciljeva koje su utvrđeni ovim natječajem su osmišljene kako bi povećale i poboljšale socijalnu uključenost osoba starije životne dobi te kako bi osigurale i veću podršku i pomoć pri podizanju kvalitete života osoba starije životne dobi.

One su sljedeće:

 1. Pripremne i organizacijske aktivnosti koje se odnose na pripremanje i osmišljavanje projektnih aktivnosti prije početka provedbe projekta
 2. Edukacija volontera održava se na početku projekta i na njoj volonteri dobivaju informacije o Zakonu o volonterstvu i Etičkom kodeksu volontera. Edukacija je obavezna za sve volontere koji žele sudjelovati u volonterskim aktivnostima.
 3. Sastanci s volonterima koji sudjeluju u individualnim posjetima korisnicima u njihovim domovima najmanje jednom u dva tjedna u prostorijama Centra za mladež Zaprešić. Tijekom sastanka izmjenjuju se informacije o tijeku projekta i novostima na projektu te se izrađuje tjedni plan posjeta korisnicima.
 4. Individualni posjeti korisnicima u njihovim domovima provodi se kroz zajedničko druženje, razgovor, šetnju, organiziranje kulturno-zabavnih sadržaja, nabavku namirnica, nabavku lijekova. Korisnici se obilaze minimalno jednom tjedno od strane volontera i voditeljice projekta.
 5. Društvene igre realizirat će se u suradnji s Udrugom umirovljenika grada Zaprešića te ćemo tijekom ove aktivnosti okupiti 15 korisnika.
 6. Kineziterapija za osobe starije životne dobi odvijaju se dvaput tjedno s jednom grupom korisnika u trajanju od 60 minuta. Radionice će voditi stručna osoba te će biti prilagođene potrebama grupe.
 7. Radionice ručnog rada odvijat će se tijekom 3 mjeseca provedbe projekta, ukupno 36 sati, te će na nju biti uključeno 15 korisnika.
 8. Projekcije filmova realizirat će se u suradnji s Foto Kino Video klubom Zaprešić te će na ovu projektnu aktivnost biti uključeno 20 korisnika.
 9. Književne večeri realizirat će se u suradnji Gradskom knjižnicom Ante Kovačića te će na ovu projektnu aktivnost biti uključeno 20 korisnika.
 10. Tečaj informatike organizirat ćemo tijekom 3 mjeseca provedbe projekta, ukupno 36 sati, te će na nju biti uključeno 10 korisnika.
 11. Kreativne radionice odvijat će se tijekom 3 mjeseca provedbe projekta, ukupno 36 sati, te će na nju biti uključeno 15 korisnika.
 12. Rekreativno hodanje održat će se tri puta tijekom trajanja projekta. U ovu projektnu aktivnost uključit ćemo 20 korisnika.
 13. Izlet za korisnike odvit će se jednom za vrijeme trajanja projekta. Izleti su koncipirani na način da bi korisnici jačali svoje socijalne veze i da bi se povećala povezanost istih kroz neformalno druženje.
 14. Supervizija volontera provodi se kroz grupni rad.
 15. Individualna supervizija voditeljice projekta provest će se 7 puta tijekom trajanja projekta, jednom mjesečno, nakon prvog mjeseca provedbe. Supervizija je osigurana radi pitanja i situacija koje se događaju u kontaktu s korisnicima.
 16. Promocija projekta se odvija kontinuirano tijekom trajanja projekta u suradnji s lokalnim medijima.
 17. Evaluacija projekta se odvija tijekom cijelog projekta. Evaluatorica sastavlja evaluacijske upitnik za volontere i korisnike te nakon obrade rezultata sastavlja evaluacijski izvještaj.

Projekt se provodi kontinuirano od 2013. godine.

Projekt je u 2018. godini podržan od strane Grada Zaprešića i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

mdomsp_logo

logo_zapresic

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt osoba: Anđelka Pelinović, prof. kineziologije
E-mail: pelinovicandjelka@gmail.com