Projekt VOZI – Volontiram, organiziram, znam i iniciram

Projekt VOZI – Volontiram organiziram znam i iniciram potiče mlade na području grada Zaprešića i Zagrebačke županije na aktivno sudjelovanje u društvu kroz volontersko pružanje pomoći djeci i mladima u odrastanju. Nastao je 2012. godine na temelju istraživanja potreba mladih i volontiranja u Gradu Zaprešiću koji je proveo Centar za mladež Zaprešić i proučavanja stručne literature. Tadašnja analiza istraživanja i potreba mladih pokazala je kako se mladi u malom postotku uključuju u volonterske aktivnosti i nemaju informacije o mogućnostima uključivanja u volonterske projekte, no s druge strane su zainteresirani za volontiranje i najviše ih interesiraju volonterske aktivnosti pomoći djeci i starijim ljudima te oni mladi koji imaju iskustvo volonterskog rada žele nastaviti s volontiranjem.

Cilj projekta je motivirati, educirati, informirati i organizirati srednjoškolce i studente na unapređenje lokalne zajednice kroz sudjelovanje u volonterskim aktivnostima te poticati koordinaciju civilnog i javnog sektora. Kroz projekt težimo oformljavanju jedinstvene baze volontera Centra za mladež Zaprešić putem koje ćemo educirati, supervizirati, mentorirati, pratiti i osnaživati svoje one koji su uključeni u naše projekte.

Na taj način željeli smo potaknuti mlade volontere da aktivno sudjeluju u zajednici pomažući premostiti nedostatke u socijalnim uslugama.

Provedba projekta pridonosi aktivnom sudjelovanju mladih i omogućuje im stjecanje iskustva, znanja i vještina.

  • povećana motiviranost i informiranost za volontiranje mladih
  • osigurani uvjeti za stjecanje znanja, iskustva i vještina volontera u lokalnoj zajednici
  • povećana vidljivost i prepoznatljivost vrijednosti volonterskoga rada u Gradu Zaprešić

Osnovne programske aktivnosti su:

  • Edukacije volontera koje pružaju informacije o volonterstvu, projektima i programima Centra za mladež Zaprešić, tehnikama i metodama učenja, specifičnostima u radu s djecom i mladima i komunikaciji. Edukacije omogućuju iskustveno učenje u obliku interakcijskih vježbi, teorijsko učenje kroz predavanja i osiguravanje literature s edukacija.
  • Organizacijski sastanci volontera koji volonterima pružaju informacije o novostima na projektu i u udruzi, razgovor o organizacijskim pitanjima.
  • Supervizija volontera provodi se kroz grupni i individualni rad. Supervizijsku grupu čini 8 do 12 volontera i jedan supervizor. Supervizija se održava jednom mjesečno u trajanju od dva sata, kontinuirano tijekom trajanja projekta. Individualni supervizijski susreti se održavaju ovisno o potrebama volontera.
  • Individualni rad volontera s djecom pruža djeci pomoć u razvoju akademskih i socijalnih vještina, organizirano provođenje slobodnog vremena i druge aktivnosti ovisno o interesima.
  • Organiziranje volonterskih akcija u lokalnoj zajednici

U 2015. godini 89 volontera je pridonijelo lokalnoj zajednici s 1691 volonterska sata.

Donatori: Grad Zaprešić

Voditeljica projekta: Anamarija Juroš, magistrica soc. rada i soc. politike

Kontakt: anamarija@czmz.hr

Prijavnica za volontiranje u Centru za mladež Zaprešić

vozi