Kontaktirajte nas

Centar za mladež Zaprešić je nevladina, neprofitna udruga osnovana 1998. godine na poticaj Gradskog vijeća grada Zaprešića. Glavni cilj Centra, od njegovog osnutka do danas, je organiziranje različitih aktivnosti kako bi se osigurao zdrav i kreativan život djece i mladeži u Zaprešiću te da bi se zadovoljile njihove potrebe za druženjem i zabavom. Kroz različite je projekte potaknuto i uključivanje šire javnosti u rješavanje pitanja od zajedničkog interesa za zaprešićku djecu i mlade.

Kontakti

Adresa: Centar za mladež Zaprešić,
Matije Gupca 4, 10 290 Zaprešić
E-mail: centar.za.mladez.zapresic@zg.t-com.hr
Telefon/fax: 01/3311-711
Pratite nas i na Facebook-u: Centar za mladež Zaprešić

Kontakt osoba

Voditeljica Centra za mladež Zaprešić:
Klaudia Devčić Majerić, dipl. soc. radnica
E-mail: centar.za.mladez.zapresic@zg.t-com.hr

Programska voditeljica za djecu i obitelj:
Kristina Kulaš Ešegović, prof. psihologije
E-mail: kristina@czmz.hr