Naučimo roditelje

Sve aktivnosti sa korisnicima na projektu Naučimo roditelje su završene.

U procesu je izrada evaluacije projekta koja će pokazati uspješnost realizacije projekta u odnosu na ciljeve i planirane rezultate.

Nadamo se novom projektnom ciklusu najesen!

 

Other News