Osiguranje prehrane djeci u osnovnim školama grada Zaprešića

Projektom „Osiguranje prehrane djeci u osnovnim školama grada Zaprešića“ nastoji se osigurati prehrana djeci iz socijalno ugroženih obitelji tijekom boravka u osnovnim školama sa područja grada Zaprešića i susjednih Općina Brdovec i Pušća.

Osnovni ciljevi projekta su:

  • smanjiti stopu rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina
  • unaprijediti kvalitetu života djece iz socijalno ugroženih obitelji
  • uspostaviti koordinirani sustav potpore socijalno osjetljivim skupinama

Osnovne programske aktivnosti su:

  • identifikacija djece iz socijalno ugroženih obitelji u suradnji s osnovnim školama i Centrom za socijalnu skrb
  • kontaktiranje sa partnerima i suradnicima
  • pravovremeno uplaćivanje sredstava za prehranu djece
  • priprema i posluživanje obroka

Programski tim čine: Sara Žiljak i Kristina Kulaš

Kontakt osoba: Sara Žiljak, Administrativno financijska djelatnica
E-mail: sara.ziljakczmz@gmail.com

Donatori: Ministarstvo socijalne politike i mladih

MSPM_Logo