Program Daroviti

Program prevencije neprihvatljivog ponašanja darovite djece predškolske i rane osnovnoškolske dobi – „Daroviti“ je preventivni program kojim potičemo stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj darovite djece i mladih.

Specifični ciljevi prema skupini ciljanih korisnika su:

Za djecu:

 • Sustavno vršiti identifikaciju darovite djece

 • Prepoznati i zadovoljiti posebne potrebe darovite djece

 • Poticati i razvijati kreativne potencijale

 • Poticati i razvijati darovitost

 • Zadovoljiti potrebe za samoaktualizacijom

 • Poticati razvoj samopouzdanja i samopoštovanja

 • Poticati usvajanje i razvoj socijalnih vještina

Za roditelje:

 • Senzibilizirati roditelje za specifične karakteristike i posebne odgojno-obrazovne potrebe darovite djece

 • Širiti znanje o specifičnim temama odgoja i roditeljstva

 • Pomoći i biti podrška roditeljima u kvalitetnijem roditeljstvu

Provedbom programskih aktivnosti u kojima sudjeluju djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi te njihovi roditelji ostvarujemo sljedeće rezultate:

 • zadovoljene potrebe darovite djece

 • potaknut razvoj pozitivne slike o sebi, radnih navika i životnih vještina darovite djece

 • unaprijeđene roditeljske kompetencije

 • potaknut razvoj pozitivnog sustava vrijednosti.

Osnovne programske aktivnosti su:

Radionice za darovitu djecu vode dva voditelja/ice jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. U radu se, ovisno o uzrastu članova, njihovim potrebama, željama i interesima koriste različite metode i sadržaji za poticanje kreativnog mišljenja i izražavanja.

Rad s roditeljima darovite djece obuhvaća roditeljski sastanak jednom do dva puta godišnje u trajanju jednog do dva školska sata te edukativne radionice za roditelje najmanje dva puta godišnje.

Na kraju školske godine organiziramo cjelodnevni edukativni izlet za djecu i roditelje.

Prema individualnom interesu i potrebama, roditeljima darovite djece dostupne su razmjene informacija s voditeljima radionica za darovitu djecu te psihološko savjetovanje.

Program postoji od 2002. godine kada je osmišljen i realiziran pilot projekt.

Tim programa čine: Ivana Juroš i Maja Stanišić.

Kontakt osoba: Kristina Kulaš Ešegović, programska voditeljica za djecu i obitelj

Donatori: Grad Zaprešić