Program MPPI

Modifikacija ponašanja putem igre – MPPI preventivni je program kojim potičemo stvaranje poticajnog okruženja za kvalitetan razvoj djece i mladih u riziku te njihovih obitelji.

Provedbom programskih aktivnosti, u kojima sudjeluju učenici OŠ, njihovi roditelji, učitelji te ostali djelatnici OŠ, ostvarujemo sljedeće rezultate:

 • ojačani kapaciteti sudionika programa za rad s djecom, mladima i obiteljima u riziku

 • unaprijeđene roditeljske kompetencije

 • poboljšane životne vještine djece i mladih

 • potaknut razvoj pozitivnog sustava vrijednosti.

Osnovne programske aktivnosti su:

Radionice za djecu i mlade u riziku koje vode dva voditelja jednom tjedno u trajanju od dva školska sata. U radu se, ovisno o uzrastu članova, njihovim potrebama, željama i interesima, koriste sljedeće metode i sadržaji:

 • igra (vođena i spontana)

 • razgovor i diskusija

 • interakcijske vježbe

 • predavanje i demonstracija

 • procjenjivanje i zapažanje

 • likovne, glazbene i scenske aktivnosti

 • pismeno i likovno izražavanje

 • radne, fizičke i sportske aktivnosti

 • izvanškolske aktivnosti (izleti, posjeti kazališnim i kino predstavama i sl.).

Individualni rad s djecom i mladima u riziku, ovisno o interesima i potrebama djeteta, provode vanjski suradnici (volonteri) kroz druženje, igru, razgovor, organiziranje kulturno-zabavnih sadržaja, pomoć u učenju i slično.

Djeca i mladi u riziku jednom mjesečno odlaze na poludnevne edukativne izlete s ciljem stjecanja znanja, vježbanja životnih vještina, razvoja grupne suradnje i povezanost te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, a cjelodnevni edukativni izlet organiziramo na kraju školske godine.

Rad s roditeljima djece i mladih u riziku obuhvaća edukativne radionice za roditelje koje se održavaju jednom mjesečno u trajanju jednog do dva školska sata te edukativno-savjetodavni rad s roditeljima i ostalim članovima obitelji (posjeti obitelji) najmanje jednom mjesečno.

 Izvoditelji aktivnosti održavaju redovite kontakte sa školskim osobljem te povremene s kontakte s ostalim službama s ciljem kontinuirane razmjene informacija, usklađivanja djelovanja te praćenja učenika.

Savjetovanje i edukacija obuhvaća različite oblike i sadržaje:

 1. Savjetovanje za djecu i mlade provodi se jednom mjesečno u najmanjem trajanju od jednog sata. Otvoreno je za sve učenike škole.

 2. U individualno savjetovanje uključuju se učenici kod kojih su primijećene poteškoće u učenju i ponašanju te socijalnom i emocionalnom funkcioniranju, a koji iz objektivnih razloga nisu uključeni u radionice za djecu i mlade u riziku.

 3. Edukativne radionice i tematska predavanja za učenike, učitelje i roditelje prilagođeni su potrebama i interesima korisnika.

 4. Na oglasnoj ploči za učenike objavljujemo najmanje jednom u dva mjeseca korisne informacije ili različite poučne priče s primjerima i savjetima kako riješiti određenu problemsku situaciju.

 5. Sandučić povjerenja je namijenjen za pismene upite učenika, a postavljen je na vidljivom i dostupnom mjestu u školi.

Izvoditelji aktivnosti uključeni su u superviziju koja u ovom programu predstavlja kontinuirani proces, aktivnost u kojoj se profesionalne dileme, teškoće i problemi koriste kao prilika za profesionalni i osobni rast i učenje, podizanje razine kompetencije i stručnosti u radu. Osnovna svrha supervizijskog procesa je razvijanje svijesti o osobnim emocionalnim i kognitivnim potencijalima kao i karakteristikama ličnosti koje utječu i vode profesionalca u njegovim nastojanjima da na najbolji način zadovolji potrebe i interese korisnika.

Program se u Zaprešiću provodi od 1996. godine.

Tim MPPI programa čine: Tatjana Hip, Antun Ilijaš, Andreja Radić, Tena Kostanjšek, Ružica Skopljak Masier, Vendi Keserica, Maja Delač, Silvija Plažanin, Jakov Radalj i Kristina Kulaš Ešegović.

Kontakt osoba: Kristina Kulaš Ešegović, programska voditeljica za djecu i obitelj

Partneri: OŠ Antuna Augustinčića, OŠ Ljudevita Gaja, OŠ Kupljenovo, OŠ Pavao Belas, OŠ Ivana Perkovca, Centar za socijalnu skrb Zaprešić

Donatori: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH, Grad Zaprešić i Zagrebačka županija

Promotivni letak