STAVi-logo

Prikupljene informacije govore o lošoj praski funkcioniranja Vijeća učenika OŠ u našoj zajednici. Predsjednici razrednih odjeljenja nisu informirani o vlastitim pravima i obvezama. Na satovima razrednih odjela nemaju značajnu ulogu. Ne raspravljaju s ostalim učenicima o problemima u razrednom odjelu i/ili problemima na razini cijele škole. Razlog tome je nedovoljna organiziranost, informiranost i educiranost učenika te otpor školskih sustava prema uključivanju učenika u procese donošenja odluka.

Projektom želimo promicati demokratske vrijednosti i ljudska prava u osnovnim školama kroz obrazovanje učenika te povećanje interesa u javnosti o ljudskim pravima.

Aktivnosti projekta su: sastanci i edukacija projektnog tima, informativno predavanje za Učiteljsko vijeće, radionice za Vijeće učenika, podrška i pomoć u organizaciji i provođenju sastanaka Vijeća učenika, informiranje učenika svih razrednih odjela, aktivnosti usmjerene povećanju interesa u javnosti, akcija za opće dobro, praćenje i evaluacija.

Projekt “STAVi” provodimo od 1.7.2015. do 31.8.2016. u OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić i OŠ Pavao Belas, Brdovec. Ciljani korisnici su učenici i učitelji.

 

There is bad practices of functioning of the Council of students in our community. Presidents of classes are not informed about their rights and obligations. For classes they don’t have an important role. They don’t discuss with other students about the problems in their classroom and school.

Students are not organized, informed and educated. The resistance of school systems towards the inclusion students in the decision making processes is strong.

With this project we promote democratic values and human rights in elementary schools through the education of students and increase interests in the public about human rights.

Project activities are: meetings and trainings of the project team, informative lecture for the Teachers’ Council, workshops for the Council of students, support and assistance in organizing and conducting meetings of students Council, informing students of all classes, activities for increasing interests in public, actions for the common good, monitoring and evaluation.

We will conduct this project in period from 01.07.2015. to 31.08.2016. in two Elementary school in Zaprešić and Brdovec. Target users are students and teachers.

Projekt podržavaju:

EEA+Grants+-+GIF (1) Norway+Grants+-+GIF nzrcd