To sam ja, super ja!

To sam ja, super ja! – projekt je prevencije i rane intervencije socijalno neprihvatljivog ponašanja te socijalne integracije mladih u društvo.
Provedbom radionica, u kojima sudjeluju učenici prvih razreda SŠ ”Ban Josip Jelačić” u Zaprešiću, potičemo:

 • jačanje komunikacijskih vještina
 • učenje različitih vrsta komunikacije i osvještavanje njihove važnosti te stvaranje uvida u važnost kvalitetnog načina komuniciranja
 • učenje načina rješavanja problema i konfliktnih situacija
 • osvještavanje važnosti suradnje, aktivnog slušanja i iznošenja vlastitog mišljenja
 • razvijanje sposobnosti argumentiranja vlastitih stavova i prihvaćanje tuđih
 • razvijanje svijesti o vlastitim sposobnostima
 • uočavanje mogućnosti i značaja vršnjačkog pomaganja i ostalih oblika aktivnog sudjelovanja u društvenoj zajednici
 • poticanje kreativnosti kroz različite oblike samoizražavanja
 • upoznavanje i prihvaćanje vlastitog tijela i promjena koje se događaju prilikom odrastanja
 • razvijanje svijesti o društvenim normama i očekivanjima,
 • uviđanje svrhovitosti te pozitivnih i negativnih posljedica vlastitog ponašanja
 • razvijanje vještina potrebnih za uspješno funkcioniranje u društvu te prilagodbe na novu društvenu sredinu (srednja škola)

Specifični oblici rada koje se koriste tijekom radionica su:

 • diskusije
 • informiranje
 • igranje uloga
 • ekspresivne tehnike (likovno, glazbeno i lateralno izražavanje)
 • posjeti događajima svrsishodnima za ostvarivanje ciljeva programa

Projekt je namijenjen mladim osobama koje se spremaju na značajne promjene u svom životu – odlazak u novu sredinu školovanja, prelazak iz osnovne u srednju školu te koje doživljavaju značajne promjene koje karakterizira pubertet i proces odrastanja.

Tijekom školske godine provodi se 10 interaktivnih radionica u trajanju od dva školska sata. Grupa se sastoji od manjeg broja učenika (10 – 15 članova), koji su se samovoljno prijavili na sudjelovanje. Radionice se održavaju dva puta mjesečno, a vode ih dva educirana voditelja.
Projekt se u Zaprešiću provodi od 2006. godine.

Tim programa čine: Vendi Keserica i Tihana Krizmanić.
Kontakt osoba: Vendi Keserica, koordinatorica projekta

Donator: Grad Zaprešić